Nyab bygger om E4 Salmis Haparanda

Entreprenaden avser ombyggnation av befintlig väg till mötesfri landsväg. Foto: Nyab

Entreprenaden avser ombyggnation av befintlig väg till mötesfri landsväg (1+1, 2+1 samt 2+2) på vägsträckan E4 Haparanda-Salmis inom Haparanda kommun, Norrbottens län. Vägens längd uppgår till cirka 7 kilometer. Projektet innefattar även breddning av vägbro över Haparandabanan, nybyggnation av 5 stycken portar under E4, samt enskilda vägar och GC-väg. Kontraktsvärdet uppgår till drygt 176 miljoner kronor.

– Vi har sedan tidigare en omfattande affärsrelation med Trafikverket. Utmaningen ligger i att leverera säkerhet och kvalitet kostnadseffektivt, säger Björn Lindbäck, arbetschef på Nyab Infrastruktur.

Detta är inte dotterbolaget Nyab Infrastrukturs största kontrakt, men väl om än med knapp marginal den största vägentreprenaden under sin snart treåriga historia.

– Vi har nu en omfattande verksamhet i östra Norrbotten. Detta projekt pågår till hösten 2022. Vi kommer fortsätta titta på möjligheter att erbjuda leverantörer och underentreprenörer årssysselsättning och större volymer och därigenom möjlighet till konkurrenskraftig tillväxt i sina respektive bolag och verksamheter tillsammans med oss. Vårt i vintras vunna fleråriga basunderhållsavtal på statliga vägar inom Kalix påbörjas nu till hösten. Ramavtal med Fortifikationsverket och Kalix kommun tillsammans med vår projektverksamhet ger oss en eftersträvansvärd ställning och position i denna geografi, avslutar Magnus Granljung, vd NyabInfrastruktur.