Afry projekterar permanent vägförbindelse till finsk ö

Nu får ön ön Hailuoto nära Uleåborg i Finland fast vägförbindelse. Foto: Afry

Afrys bidrag till finska infrastrukturprojekt fortsätter. Det finska Trafikledsverket har valt Afry, Plaana, Ponvia och GRK som allianspartners för att bygga en 8,4 kilometer lång bro över vattnet, vilken ska ersätta den nuvarande färjetrafiken.  

Hailuoto ligger cirka 50 kilometer från Uleåborg och är den största ön i Bottenviken. Planen är att bygga en vägbro mellan Uleåborg och Hailuoto, som ska ersätta den nuvarande färjetrafiken. Den 8,4 kilometer långa bron består av en väg som går ovanpå en banvall samt två broar som är 750 meter långa vardera.

Vägförbindelsen kommer att förbättra Hailuotos tillgänglighet nationellt och regionalt, möjliggöra bättre transportförbindelser till ön och lokala företag, och utvidga området för Hailuotobor att söka arbete.

– Vi kan kombinera vårt breda expertnätverk och lokala kunnande i det här projektet. Tillsammans med våra partners kommer vi att börja utveckla ett betydande vägprojekt som har påverkan långt fram i tiden, säger Mikko Inkala, chef för transportinfrastruktur, Afry Finland.

Projektet inleds med en utvecklingsfas i slutet av mars 2022. Under denna fas ska en byggplan skapas och projektgenomförandet förberedas. Det finska Trafikledsverket fattar sedan ett separat beslut om genomförandefasen av projektet. Denna fas kan påbörjas så snart beslutet om vattentillstånd träder i kraft. Själva byggnationen av vägbron kan påbörjas tidigast våren 2023 och vägbanan kan vara klar tidigast i slutet av 2025.

– Det är fantastiskt att komma till utvecklingsfasen tillsammans med de utvalda allianspartnerna. Vi kan nyttja såväl konstruktörens, entreprenörens som beställarens expertis, säger Terhi Honkarinta, projektledare på Trafikledsverket.