Världens första station för påfyllning av vätgas för persontåg byggs i Bremervörde

Alstoms Coradia iLint, världens första vätgas- och bränslecellsdrivna regiontåg, vann 2018 GreenTec Award i kategorin Mobility by Schaeffler. Foto: Alstom

Symbolisk men förvisso banbrytande ceremoni med företrädare för tyska delstaten Niedersachsen och de berörda företagen ägde nyligen rum i Bremervorde. Där startar regelbunden tankning av 14 vätgasdrivna regionala tåg av typ Coradia iLint under 2022.

I Bremervörde, Niedersachsen, kommer världens första vätgasfyllningsstation för persontåg att byggas i höst. Representanter för delstaten och de berörda företagen samlades nyligen vid en symbolisk ceremoni. En arton månaders testfas för de två första tågen avslutades framgångsrikt i slutet av februari 2020. Detta globalt erkända mobilitetsprojektet går nu in i nästa fas.

Gas- och ingenjörsföretaget Linde kommer att bygga och bedriva vätgasfyllningsstationen nära Bremervörde tågstation på uppdrag av Niedersachsen statliga transportmyndighet (LNVG). Andra projektpartners är järnvägsfordonstillverkaren Alstom, delstaten Niedersachsen och järnvägs- och transportföretagen Elbe-Weser (evb).

Under sommaren 2021 kommer påfyllningsstationen att ersätta den tidigare mobila tankningslösningen. Med en kapacitet på cirka 1 600 kg vätgas per dag kommer stationen att vara en av världens nominellt största vätgasstationer.

Från början av 2022 kommer 14 vätgasdrivna regionala tåg som levereras av Alstom tankas där varje dag och dygnet runt om det behövs. På grund av en räckvidd på 1000 kilometer kan flera tågsätt köras dygnet runt på det regionala evb-nätet med nollutsläpp och detta med bara en tank bränsle. Expansionsområden vid bensinstationen möjliggör senare vätgasproduktion på platsen med elektrolys och förnybar el.

Projektet finansieras av det federala tyska Ministeriet för transport och digital infrastruktur som en del av det nationella innovationsprogrammet för vätgas- och bränslecellsteknologi. Finansieringsriktlinjerna samordnas av NOW GmbH och implementeras av projektledningsorganisationen Jülich (PtJ).

Coradia iLint är det första passagerartåget i världen som drivs med en vätgasdriven bränslecell som genererar elektrisk energi för enheten. Detta helt utsläppsfria tåg är tyst och avger bara vattenånga och kondenserat vatten. Coradia iLint kännetecknas av flera olika innovationer: ren energiomvandling, flexibel energilagring i batterier och intelligent hantering av drivkraften och tillgänglig energi. Tåget är utvecklat speciellt för användning på icke-elektrifierade linjer och möjliggör ren, hållbar tågdrift samtidigt som det håller hög prestanda.