Omfattande ledningsarbeten i centrala Linköping

Ledningarna i Apotekaregatan är gamla och byts ut i flera etapper. Foto: Tekniska Verken

I augusti kommer ett arbete med att förnya fjärrvärme-, dricksvatten och elledningar i centrala Linköping att påbörjas. Ledningarna i Apotekaregatan är gamla och byts ut i flera etapper för att minska risken för framtida driftstörningar. Under slutet av året planerar Linköpings kommun att göra i ordning gatan, och Tekniska verken passar på att göra alla förnyelsearbeten innan för att slippa gräva upp gatan senare igen.

Tekniska verken kommer även att förnya ledningar för fjärrvärme och förstärka elnätet i Ågatan, ett arbete som planeras börja den 14 september och ska vara klart i slutet av november.