NCC bygger ut Tvärbanan

Tvärbanans Kistagren sträcker sig mellan Ulvsunda och Helenelund. Foto: NCC

Tvärbanans Kistagren sträcker sig mellan Ulvsunda och Helenelund och kommer att få 10 nya hållplatser i tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. I anslutning till hållplatsen i Rissne har NCC fått i uppdrag att göra förberedande arbeten som innehåller tekniskt komplicerade moment.

NCC kommer att göra omfattande förflyttningar av olika typer av ledningar, utföra banunderbyggnad och bergschakt, bredda en befintlig bro över tunnelbanan samt riva befintliga broar och en tunnel för gång och cykel. Uppdraget är komplext, då arbetena utförs i trafikerad stadsmiljö där många människor rör sig mellan arbete och bostad.

– Det här är ett uppdrag som passar NCC väl. Vi har lång erfarenhet av komplexa anläggningsarbeten och av att arbeta i starkt trafikerad stadsmiljö. Vi planerar projektet så att miljön blir trafiksäker för allmänheten och arbetsmiljön blir säker för våra medarbetare, säger Ingegerd Simonsson, regionchef NCC Infrastructure.

Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan mellan SL, Sundbybergs stad och NCC, och ordervärdet uppgår till cirka 265 miljoner kronor. Arbetena har inletts och ska vara färdigställda i oktober 2022.