Kryssningsterminalen i Köpenhamn skjuts på framtiden

Copenhagen Malmö Port. Foto: CMP

En markant förändrad kryssningsmarknad, som en följd av coronakrisen, innebär att Copenhagen Malmö Port, CMP, skjuter upp etableringen av den planerade kryssningsterminalen på Oceankaj i Köpenhamn.

Med utsikterna mot en sund tillväxt för kryssningsmarknaden i Köpenhamn påbörjade CMP i slutet av förra året anbudsprocessen rörande etableringen av en ny kryssningsterminal, som enligt planen skulle stå färdig 2022. Men mot bakgrund av coronakrisens negativa effekter på den globala kryssningsmarknaden, som gör det svårt att förutse när marknaden normaliseras igen, annulleras den pågående anbudsprocessen och etableringen av terminalen skjuts fram på obestämd tid.

Det är naturligtvis otroligt beklagligt, även för de involverade parterna i anbudsprocessen, att investeringen i en ny kryssningsterminal skjuts upp. Fram till för några månader sedan befann vi oss i ett sunt 2020 med ett rekordstort antal kryssningsanlöp med nästan en miljon gäster som skulle ha kommit till Köpenhamn. Med coronakrisens intåg stannade plötsligt den globala tillväxten av – även i Köpenhamn, där prognoserna pekar mot att kryssningssäsongen 2020 ställs in, följt av en viss osäkerhet det närmsta året. Den nya terminalen skulle bekräfta Köpenhamns position som hubb för kryssningsturismen i norra Europa, men nu måste vi vänta på att situationen vänder och att vi åter igen kan fokusera på att utveckla en hållbar kryssningsturism till nytta för hela regionen, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO för Copenhagen Malmö Port.

Förra året genererade kryssningsturismen en omsättning på 735 miljarder danska kronor i Hovedstadsregionen och cirka 2 400 heltidssysselsättningar i hela Danmark – merparten i Köpenhamn. När bilden blir tydlig kring kryssningsindustrins utveckling kommer CMP ta ställning till när processen för en ny kryssningsterminal kan sättas igång på nytt.