Containerships väljer Copenhagen Malmö Port som permanent hamn

En plakett överlämnades i samband med premiäranlöpet hos CMP. Foto: CMP

När Containerships nu startar sin nya service, Scan Baltic 1, blir Copenhagen Malmö Port, CMP, en viktig hamn för import och export till och från Sverige och Europa. I går anlöpte det första containerfartyget till Norra Hamnen i Malmö.

När Containerships har valt att Copenhagen Malmö Port ska ingå som permanent hamn i den nya slingan, ökar möjligheterna för att importera och exportera gods till och från Sverige via sjövägen väsentligt. I slingan ingår fem fartyg, som varje vecka trafikerar Portugal, Spanien, England, Nederländerna, Polen och Sverige. 

Containerships vill kunna erbjuda hållbara transporter med dörr-till-dörrlösningar. Därför har också kravet på de hamnar som ingår i den nya slingan, Scan Baltic 1, varit att de i stor utsträckning kan erbjuda intermodala lösningar, det vill säga där godset kan lastas om mellan tåg, lastbil och fartyg.  

– CMP Malmö erbjuder alla lösningar vi som kortsjörederi ser som förutsättning för att vi skall kunna säkerställa den höga servicenivå våra kunder kräver. CMP erbjuder flexibilitet, lättillgänglighet för våra inlandstransporter samt att vi känner att CMP har samma ambitioner för utveckling som Containerships har. Vi tror på samarbetet och det känns som vårt anlöp är efterlängtat i regionen, så framtiden ser spännande ut, säger Urban Williamson, General Manager, Containerships.  

Malmö ligger strategiskt bra till både för transporter vidare ut i Europa men även som regional knutpunkt med korta närtransporter.

– CMP stärker sin position som logistiknav när vi nu blir en del av Scan Baltic 1. I Malmö kan vi tillmötesgå de krav Containerships har eftersom vi kan erbjudan renodlade intermodala lösningar med närhet både till tåg och vägnät och med stora ytor för omlastning. Det skapar utrymme för både effektiv hantering och flexibla lösningar. Vi ser fram emot det nya samarbetet och är glada över att kunna hälsa Containerships välkomna till Malmö, säger Ann-Charlotte Halldén Åkeson, Key Account Manager, Copenhagen Malmö Port. 

Genom att nyttja transportslagen effektivt minskar också klimatpåverkan. Att förflytta en container på lastbil mellan Barcelona och Malmö innebär ett CO2-utsläpp på drygt 6 500 kg. Med en intermodal lösning, där stora delar av transporten sker via fartyg och tåg, minskar utsläppen med nästan 4 500 kg.