200 miljoner till bredbandsutbyggnad på landsbygden

Regeringen beslutar om 200 miljoner för fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden. Arkivbild.

Regeringen beslutar om 200 miljoner för fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden, Till följd av coronavirusets utbrott presenterar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna nu nya åtgärder för att förstärka den digitala infrastrukturen.

Förslaget i extra ändringsbudgeten innebär att 202,8 miljoner kronor tillförs landsbygdsprogrammet för 2014 - 2020 för att säkerställa att tidigare avsatta budgetmedel för stöd för utbyggnad av bredband ska kunna betalas ut. Beloppet motsvarande de medel för bredband som Jordbruksverket tidigare har "fryst".

Regeringen har i sin bredbandsstrategi formulerat mål för bredbandsutbyggnaden till år 2020, 2023 och 2025. Det är främst i områden utanför tätort och småort som den största utbyggnaden återstår.