Neste öppnar 51 nya stationer för förnybar diesel

Antalet distributionsställen ökar från 70 stationer till 120. Foto: Neste

Neste öppnar ett stort antal nya distributionsställen för Neste MY förnybar diesel för både privatbilister och företag. Efter expansionen finns tillgång till Neste MY förnybar diesel på ungefär 120 stationer såväl i tillväxtcentra som på mindre orter i landet.
 
– Våra kunder har önskat en ökad tillgänglighet till förnybar diesel och därför utökar vi nu i ett stort steg antalet distributionsställen för Neste MY förnybar diesel. Expansionen gör att privatbilister och yrkesförare kan tanka förnybart bränsle runt om i Finland. Neste MY förnybar diesel är en lösning med små utsläpp som kan användas här och nu, utan några modifikationer av bilen eller motorn, säger Katri Taskinen, direktör med ansvar för försäljningen i Nestes stationsnätverk i Finland.

Antalet distributionsställen ökar från 70 stationer till 120 under våren. Antalet distributionsställen för personbilar utökas med 37 nya stationer, varav 24 är belägna på orter där man inte tidigare har kunnat tanka Neste MY förnybar diesel. Distributionsställena för den tunga trafiken byggs ut med 13 nya stationer, vilket betyder att tillgängligheten ökar med elva nya orter. 

Efterfrågan på Neste MY förnybar diesel har ökat under det senaste året bland företag och privatbilister. År 2019 började några hundra företag inom olika branscher att använda förnybar diesel för att minska sina utsläpp. Inom privatbilismen utgörs hela 20 procent av den totala  dieselförsäljningen av Neste MY förnybar diesel, på de stationer där detta säljs. På vissa stationer i huvudstadsregionen och i Lahtis har andelen av Neste MY förnybar diesel på stationer som säljer detta bränsle stigit till över 40 procent. 
 
– Bilparken i Finland är som bekant gammal. Till exempel skrotas de bilar som köps i år uppskattningsvis först kring år 2040. Också den tunga trafiken kommer länge till att drivas med diesel. Enligt en färsk undersökning som vi har låtit utföra skulle en tredjedel av finländarna vara beredda att byta ut fossila bränslen mot mer miljövänliga alternativ redan inom loppet av två år. Av de tillfrågade skulle 43 procent kunna tänka sig att byta ut sin nuvarande bensin- eller dieselbil mot en el- eller gasdriven bil inom de kommande tio åren. Det är klart att alla lösningar behövs och därför behöver de ständigt utvecklas, säger Taskinen.