Göteborg Energi tecknar avtal om fjärrkyla värt 30 miljoner

Göteborg Energi och Nordstan i storaffär om fjärrkyla. Foto: Göteborg Energi

Nordstans affärscentrum ansluts till fjärrkylanätet. Det står klart sedan avtal värda cirka 30 miljoner har tecknats mellan Göteborg Energi och de olika fastighetsägarna i Nordstans Samfällighetsförening.

Affären är Göteborg Energis hittills största inom fjärrkyla och innebär att Nordstans gamla kylmaskiner ersätts med ett nytt primärnät för fjärrkyla. Primärnätet kommer att fördela kylan mellan affärscentrumets fem stora fastighetsaktörer.

– Vi har räknat på och analyserat olika alternativ och detta blev en bra helhetslösning. Fjärrkyla är ett miljömässigt bättre alternativ med minskad klimatpåverkan jämfört med de kylmaskiner vi har idag. Vi frigör ytor där maskinerna står och vi frigör el som i dag används för att driva maskinerna, säger Christer Jagedal, teknisk chef på Nordstans Samfällighetsförening.

– På Göteborg Energi genomför vi en stor satsning på fjärrkyla, bland annat genom en ny ledning under Göta älv som förbinder våra två stora fjärrkylanät till ett gemensamt. Det känns riktigt roligt att ledande aktörer som Nordstan ser fördelarna med att vara en del av ett storskaligt system för kyla. Fjärrkyla är ett enkelt, säkert och miljöeffektivt sätt att få komfortkyla. Precis som med fjärrvärme distribueras fjärrkyla i ett slutet kretslopp där inget går till spillo och vi kan i hög grad använda fossilfria källor som bland annat kallvatten från älven, säger Björn Gustafsson, tf. marknads- och försäljningsdirektör på Göteborg Energi.