Göteborg Energis nya ackumulatortank färdig

Den nya ackumulatortank ligger i Energihamnen på Hisingen. Foto: Göteborg Energi

Nu är den klar – Göteborg Energis nya ackumulatortank i energihamnen på Hisingen. I den 60 meter höga ”termosen” ryms 22 miljoner liter fjärrvärmevatten. Syftet med tanken är att skapa stabilitet i fjärrvärmesystemet och minska koldioxidutsläppen.

I Göteborgs hamninlopp, bredvid Rya kraftvärmeverk, reser sig nu ett nytt landmärke – vår 60 meter höga ackumulatortank som används som en termos i fjärrvärmesystemet. När efterfrågan på värme är låg fylls tanken med varmt vatten. När det blir kallt och efterfrågan ökar kan tanken laddas ur och leverera 120 MW värme under cirka sju timmar. På så sätt undviker vi att dra igång andra fjärrvärmeanläggningar och sparar bränsle.

– Med hjälp av ackumulatortanken kan effekttopparna i fjärrvärmeproduktionen reduceras vilket skapar stabilitet i fjärrvärmesystemet och minskar risken för störningar i våra leveranser till kunderna. Den bidrar också till minskade koldioxidutsläppen då vi kan undvika att starta upp spetsanläggningar. Förutom miljömässiga fördelar och säkrare drift kommer ackumulatortanken att bidra till lägre rörliga kostnader för värmeproduktionen, säger Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde Drift och Underhåll på Göteborg Energi.

Ackumulatortanken som nu tas i bruk har uppförts i samarbete med entreprenörerna Midroc Rodoverken och NCC.