Distansarbetet ökar med 400 procent

94 procent av de som kan jobba hemifrån gör det. Arkivbild

Sedan 2011 har Tele2 Företag gjort en undersökning om digitaliseringen på arbetsplatserna där vi bland annat frågat yrkesarbetande svenskar om vad de tycker om kvaliteten på sin arbetsgivares IT-tjänster. I årets undersökning har vi med hjälp av Kantar Sifo undersökt svenskarnas inställning till distansarbete både innan och under coronakrisen.

I yrkesgrupper med förutsättningar att jobba på distans ser vi en ökning från 15 till 57 procent av total arbetstid mellan februari och april, en ökning med nästan 400 procent. Undersökningen visar också att IT- och telefonilösningarna som företagen har fungerar under krisen och 4 av 10 säger att de kommer att jobba mer på distans när de får återgå till sina kontor igen.

I februari frågade Tele2 1 000 yrkesverksamma svenskar i Sifo-panelen om vad de tycker om kvaliteten på sin arbetsgivares IT-tjänster,  hur mobiliteten i tjänsterna fungerar och  om olika aspekter kring distansarbete. Eftersom många företag har låtit sina medarbetare jobba hemifrån på grund av coronaepidemin så ställde vi samma frågor i mitten av april för att kunna se om det skett några förändringar.

I april 2020 ser vi att 94 procent av de som kan jobba hemifrån gör det i någon utsträckning. 32 procent arbetar hemifrån på heltid under coronakrisen, vilket bara 2 procent gjorde i februari.  I Stockholmsområdet jobbar 45 procent hemifrån på heltid under april.

Undersökningarna visar också att 39 procent av de som jobbar hemifrån på heltid är mer nöjda med sin arbetssituation och 36 procent upplever att de jobbar mer effektivt. 4 av 10 säger att de kommer att jobba mer på distans när krisen är över och de får återgå till sina kontor igen.

– Vi har helt nya utmaningar som operatör och även som stor arbetsgivare i och med att fler jobbar hemifrån. Våra företagskunder har på väldigt kort tid vaknat upp i en helt ny verklighet och nu måste vi och dom snabbt ställa om för att hantera hur medarbetarna ska kunna ta del av obegränsad kommunikation både från kontoren och hemifrån, säger Fredrik Stenberg, Affärsområdeschef, storföretag på Tele2

När fler jobbar hemifrån så ställer det högre krav på att tekniken fungerar. 2 av 10  av de som tillfrågades i april upplever att deras företags IT- och telefonilösningar fungerar mycket bra, vilket är en fördubbling om man jämför med 1 av 10 som var positiva i februari.  Man lägger även ner mindre tid på så kallat teknikstrul än vad man gjorde tidigare och 32 procent upplever ingen strultid alls jämfört med 18 procent innan coronakrisen.

9 av 10 använder sig av videomöten där Teams och Skype är de vanligaste tjänsten och majoriteten (65 procent) sitter mindre än 10 timmar i videomöten per vecka. 7 procent uppger dock att de sitter 20 timmar eller mer per vecka.