Øresundsbrotrafiken faller med 69 procent

Vägtrafiken på Øresundsbron föll med 69 procent under vecka 12-13 Foto: Stig-Åke Jönsson

Øresundsbrons vägtrafik minskar i spåren av coronapandemin – under det första kvartalet gick vägtrafiken totalt ner 15,1 procent jämfört med samma period i fjol. Personbilstrafiken har drabbats hårdast medan lastbilstrafiken över 9 meter ökade marginellt under årets tre första månader. Øresundsbro Konsortiets resultat blev ett överskott på 265 miljoner DKK före värdeförändring, vilket är en minskning med 6 miljoner danska kronor jämfört med samma period förra året. Driftkostnaderna blev oförändrade på 55 miljoner danska kronor och räntekostnaderna minskade med 6 miljoner DKK.

– Coronapandemin påverkar oss alla på flera sätt, och det gäller också trafiken över Øresundsbron. Sveriges och Danmarks insatser för att begränsa spridningen av coronaviruset började tydligt påverka trafiken från mitten av mars, i takt med att skärpta restriktioner infördes och Danmark tillfälligt stängde gränsen från den 14 mars för personer som saknar giltiga skäl för inresa, säger Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet.

Vägtrafiken på förbindelsen föll med 69 procent under vecka 12-13 jämfört med samma veckor i fjol – de två hela veckor som tydligast påverkades av covid-19 under årets första kvartal. Personbilstrafiken föll med 74,8 procent under perioden, medan lastbilstrafiken över 9 meter minskade med 4,5 procent. Fritidskunder stannar hemma på myndigheternas uppmaningar, samtidigt som pendlare arbetar hemifrån när arbetsplatser stängts. Godstransporter omfattas inte av de skärpta inresereglerna i Danmark. Till och med den 13 mars minskade totaltrafiken med 0,2 procent jämfört med samma period förra året. Genomsnittstrafiken per dag minskade dock med 1,5 procent till 16.953 fordon eftersom det är skottår.  

Således minskade Øresundsbrons personbilstrafik totalt sett med 16 procent under årets första kvartal. Antalet lastbilar över 9 meter ökade med 1,2 procent under det första kvartalet och har påverkats minst av coronakrisen. Men den totala godstrafiken, inklusive varubilar 6-9 meter, minskade med 5,6 procent under perioden. Busstrafiken föll med 23,7 procent. Konsortiets intäkter minskade med 6 miljoner danska kronor till 403 miljoner danska kronor under det första kvartalet, varav vägtrafikens intäkter minskade med 10 miljoner danska kronor. Rörelseresultatet blev 275 miljoner danska kronor, vilket är en försämring med 12 miljoner danska kronor jämfört med samma period i fjol. Årets andra kvartal inleddes med att coronapandemin fortsatt att kraftigt påverka Øresundsbrons trafik. Totalt sett föll vägtrafiken markant med 71 procent under perioden 1-27 april jämfört med samma period förra året.

– Vi kommer tyvärr inte att nå förväntat resultat för 2020, men osäkerheten om hur länge situationen pågår gör det svårt att komma med nya resultatförväntningar, säger Caroline Ullman-Hammer.