Andelen tung trafik genom Norrköping minskas

Ny fas av projektet Trafikplats Bråvalla. Karta: Norrköpings kommun

Arbetet med att  bygga Trafikplats Bråvalla inleddes i september 2019 och ska resultera i en kombinerad av- och påfart till E4. Den väntas bland annat minska andelen tung trafik genom Norrköping när man inte längre behöver köra genom andra delar av staden för att ta sig till Bråvalla och Fiskeby. Trafikplatsen är också viktig för att kunna utveckla verksamhetsområdet Bråvalla.

Den fas av projektet som nu inleds innebär bland annat att en ny cirkulationsplats i korsningen Finspångsvägen och Fiskebyvägen ska påbörjas. Detta arbete inleds 30 mars och beräknas vara klart i månadsskiftet juni/juli 2020. Det kommer gå att passera arbetsplatsen under hela byggtiden men arbetet kommer att få stor påverkan på trafiken.

Trafiken kommer att påverkas i stor omfattning på Finspångsvägen och Fiskebyvägen. Vi ber om förståelse för detta och ber samtidigt trafikanter att ta en annan väg om det är möjligt och att tänka på dem som jobbar längs vägen och deras arbetsmiljö. Oskyddade trafikanter kommer att ledas om, säger Niklas Engström, avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret.

Utöver Svevia och Nodra är även Eon och Trafikverket involverade i arbetet med trafikplats Bråvalla. Eon kommer att flytta på en större elledning för att möjliggöra projektet, och när ramperna till E4 är klara tas de över av Trafikverket, som då kommer att ansvara för driften av dessa. Hela Trafikplats Bråvalla väntas vara färdigställd under våren/sommaren 2021.