Spårvägssatsning i Norrköping får anslag av Trafikverket

Förslag på sträckning av Ljuralänken. Karta: Norrköpings kommun

Norrköpings kommun och Östgötatrafiken beviljas 89 miljoner kronor till tre projekt: En gång- och cykelbro i Inre hamnen, spårvägen Ljuralänken mellan Ljura centrum och Söder tull, samt gång- och cykelförbindelsen Västra Promenaden, med bro över Strömmen. Det innebär att projekten är finansierade till 50 procent. Om detta rapporterar NT.se

– Det här är vi jätteglada för. Det är maximalt belopp som man kan få, säger Gunnar Cederberg, tillförordnad avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret, Mark och infrastruktur på Norrköpings kommun.

Kommunens kostnad för att genomföra alla tre projekten är 89 miljoner kronor, och pengarna är inte beslutade. I praktiken är det ännu mer, eftersom Trafikverket bland annat kräver som motprestation av kommunen att man färdigställer två cykelvägar, en längs Hanholmsvägen på Händelö, och en till Manheim.

Östgötatrafiken tagit fram ett trafikeringsförslag för spårvägsnätet i Norrköping utifrån att Ljuralänken byggs. I förslaget finns tre spårvägslinjer i stället för dagens två. Det betyder att Östgötatrafiken, precis som kommunen, tycker att Klingsbergsslingan åter ska trafikeras och att den linjen sedan ska ta sig till Resecentrum via Östra Promenaden, medan linjen från Kvarnberget rätas ut med hjälp av Ljuralänken och genom att köra Drottninggatan rakt ner till Resecentrum.

– Vi ser Ljuralänken som en del i utvecklingen av spårvägstrafiken i Norrköping, säger Mattias Näsström, trafikoperativ chef på Östgötatrafiken.