Rotterdams hamn gav VolkerRail i uppdrag att bygga en ny Theemswegs-linje.

Den befintliga Theemswegs-linjen i Rotterdams hamn, Foto: Port of Rotterdam

Hamnmyndigheten i Rotterdam har gett VolkerRail i uppdrag att bygga en ny Theemswegs-linje.

VolkerRail inmonterar överbyggnaden i nära samarbete med ProRail, den nationella förvaltaren av järnvägsinfrastruktur i Nederländerna.

Arbetet med detta projekt förväntas starta under senare hälften av 2020. Projektet innebär läggning av järnvägsspår, montering av luftledningar och installering av sträckans säkerhetssystem.

SaVe-konsortiet (bestående av BESIX, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia och Iemants) byggde järnvägsviaduktens underliggande struktur redan 2018. Den består av 4 kilometer järnvägs och två stålbågsbroar.

När Theemswegs-linjen är färdigbyggd kommer den att anslutas till befintlig järnvägsinfrastruktur vid A15.

Theemsweg kommer att lösa problem vid Caland-bron nära Rozenburg. Caland-bron är en lyftbro för tåg, bilar och långsam trafik i Rotterdams hamnområde. Bron förbinder även Betuwe-linjen till det europeiska inlandet, vilket kommer att förbättra hamnområdets trafikflöde påtagligt.

Hamnansvariga räknar med att både järnvägstrafiken och sjöfarten till Rotterdams Brittannië-hamn kommer att växa. Hamnmyndigheten i Rotterdam genomför detta projekt för att eliminera den flaskhals som nu finns.