Rotterdam bygger ny centralstation

Foto: Markku Björkman
Foto: Markku Björkman

Rotterdams nya centralstation blir färdig om några månader. Rotterdam Centraal, som stationen heter, blir ett viktigt internationellt och regionalt transportnav, men detta imponerande byggnadsverk kommer också att ha Europas största tak med solpaneler. 

Ny hållbara teknik kan därmed lätt tillämpas även på ett stationstak och förse byggnaden med egen el.  Rotterdams miljövänliga centralstation är ett exempel på detta.  Stationens glastak har en total yta på 30.000 kvadratmeter. Utav denna yta täcker solpanelerna drygt 10.000 kvadratmeter, vilket motsvarar en normal fotbollsplan.

Enligt byggföretaget har stationstaket visat sig vara en mycket lämplig plats för solpaneler. Resten av ytan får dock inte tillräckligt med solljus på grund av nybyggda omgivande höghus. Annars hade byggföretaget gärna velat täcka hela taket med solfångare.  

Mängden av el som solcellerna på stationstaket producerar per år, motsvarar förbrukningen av elektricitet för 100 hushåll. Denna energi används för stationens rulltrappor, hissar och belysning. Rotterdam Centraal Station fungerar även som en knutpunkt för spårvagnar och tunnelbanetjänster. 

Rotterdam kallas ibland Manhattan vid floden Maas, på grund av sin imponerande stadssilhuett  Rotterdam har ett mycket gott rykte när det gäller arkitektur, så det är inte förvånande att den nya stationen och Nederlands Architectuurinstituut ligger just här.