Kollar bärigheten för järnvägsbroar

Standarden på broarna är beräkningsmässigt bra. Foto: Inhouse Tech

Inhouse Tech har skickat 14 bärighetsberäknade järnvägsbroar för tredjepartsgranskning till Trafikverket.

Vid bärighetsberäkning av broar kontrolleras befintliga broar i Sverige för dagens trafiklaster. Det satsas stora resurser på att bärighetsberäkna befintliga broar då det är en stor ekonomisk, och inte minst miljömässig vinst i att kunna behålla de gamla broarna så länge som möjligt.

I och med att tyngre laster kör på våra vägar och järnvägar är det viktigt att infrastrukturen klarar den ökande trafiklasten. Aktuella broar är järnvägsbroar av typen trågbalkbroar som byggdes för 50-60 år sedan. Standarden på broarna är beräkningsmässigt bra och de kan därav stå i ytterligare många år framöver!