Nu är Lasarettsbron i Mölndal invigd

Förbättrar tillgängligheten mellan Mölndals sjukhus och det nybyggda parkeringshuset. Foto: Inhouse Tech

Nu har Lasarettsbron invigts. Lasarettsbron är en gång- och cykelbro över Mölndalsån vars syfte är att förbättra tillgängligheten mellan Mölndals sjukhus och det nybyggda parkeringshuset på andra sidan ån. Utöver bron ingår 100 meter anslutande GC-väg mellan den nya bron och befintlig GC-bro över E6.

Samtidigt som projekteringsarbetet pågick tvingades den gamla bron att stängas tillfälligt under sommaren 2018, på grund av att det östra stödets gamla träpålar hade ruttnat.

Brons överbyggnad är byggd med prefabricerade betongbalkar som gjöts inom arbetsområdet och lyftes på plats över ån. Därefter har det arkitektritade räcket samt stålbeklädnaden av cortenstål monterats, vilket ger bron sitt karakteristiska utseende.

Inhouse Tech har projekterat och konstruerat bron på uppdrag av Mölndals stad.