Värmdö kommun och KTH nominerade till 2020 års VA-pris

Projektet Circular Water Challenge är ett regionalt samarbete. Foto: Värmdö kommun.

Värmdö kommuns och Kungliga Tekniska Högskolans, KTH, samarbete kring utbildning, forskning och innovation inom skärgårdsutveckling och VA-lösningar har nominerats till 2020 års VA-pris. Samarbetet ska främja och bidra till en hållbar skärgårdsutveckling i Värmdö kommun och dess omgivning. Circular Water Challenge är en del i projektet.

– Det är väldigt glädjande att vårt arbete tillsammans med KTH än en gång uppmärksammas. Vi har redan sett hur innovativa förslag kunnat bli verklighet på öarna, bland annat genom att använda renat avloppsvatten till toalettspolning, säger Sofia Brorsson, näringslivschef på Värmdö kommun.

Målet med samarbetet är att skapa samverkan mellan öbor, företag, forskare och myndigheter för att hitta kloka sätt att säkerställa tillgång till hållbara dricksvatten- och avloppssystem. Mer än 40 personer har engagerat sig i projektet som också syftar till att bevara och nyttja havet och de marina biologiska resurserna på ett hållbart sätt.

Projektet Circular Water Challenge är ett regionalt samarbete som syftar till att lösa problem med vattenbrist på öarna i skärgården. Ett område är att se hur vattnet går att återanvända. Sju öar har deltagit, bland annat Möja och Sandhamn. Studenter från KTH kartlade öarnas vattentillgångar, behov och infrastruktur. Öbor och öarnas företag utvecklade förslag till återanvändning varav några också blev verklighet redan under projekttiden. Finansiering av projektet sker bland annat via Region Stockholm och Nordiska Skärgårdssamarbetet.