Skidbranschen ställer om till fossilfritt

Snötillverkningen har blivit mer energieffektiv. Arkivbild

Den svenska skidbranschen ska ha fossilfri drift av sina anläggningar om sju år. Den målsättningen presenteras idag i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som branschorganisationen SLAO tagit fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

– Att aktivt bidra till omställningen mot ett fossilfritt samhälle handlar för oss om att ta ansvar, utveckla gästupplevelsen och ytterst säkerställa vår branschs konkurrenskraft, säger Mikael Santoft, ordförande i SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation.

Omställningen i branschen har redan börjat. Sedan 2018 har utsläppen från de 200 skidanläggningarna minskat med 40 procent, framför allt genom övergång till biodiesel i pistmaskinerna. Även snötillverkningen har blivit mer energieffektiv. Idag behövs bara en sjundedel så mycket el för att tillverka samma mängd snö som det gjorde för fyrtio år sedan.

I färdplanen beskrivs vägen framåt som bland annat innebär fortsatta satsningar på biodrivmedel, introduktion av eldrivna snöskotrar och att själva producera förnybar energi med hjälp av solceller och vindkraftverk.

Merparten av klimatutsläppen som är förknippade med skidåkning kan skidbranschen bara i begränsad omfattning påverka själv. 80 procent av skidgästernas klimatpåverkan kommer från resor till och från skidanläggningarna. Därför behövs politiskt stöd.