Kommunpolitiker ointresserade av dricksvattnet

Kranvattnet ingen het politisk fråga. Arkivbild

Vårt dricksvatten är inte en prioriterad fråga bland kommunala politiker och tjänstemän. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som även pekar på de konsekvenser detta kan få, som att gamla reningsverk och rör inte ersätts för att dricksvattenförsörjningen ska fungera i framtiden. Att vrida på kranen och få dricksvatten av hög kvalitet är något som vi tar för givet. Men de senaste åren har flera allvarliga händelser med dricksvattenförsörjningen inträffat. Rapporter om bakterier i dricksvattnet förekommer regelbundet, nu senaste var det invånarna i Söderköping som fick koka sitt vatten under julhelgen.

Professor Åsa Boholm och docent Anna Bendz har intervjuat lokala politiker och tjänstemän i sju kommuner som tar sitt dricksvatten från Göta älv. Sammanlagt intervjuades 24 personer, bland dem ordföranden och vice ordföranden i den nämnd som ansvarar för dricksvatten. Forskarna var speciellt intresserade av att hur politiker och tjänstemän upplevde medborgarnas engagemang för dricksvattenfrågor, och hur det påverkade politiska beslut om en säker dricksvattenförsörjning.

– Vår forskning visar att lokala beslutsfattare tänker att medborgarna är både ointresserade och har dålig kunskap om vårt dricksvatten. Något som medför att frågan inte finns på den politiska agendan, säger Åsa Boholm.

Forskarnas slutsats är att politiker med ansvar för dricksvattenfrågor har svårt att få gehör för sina frågor i till exempel kommunfullmäktige där det är mer tacksamt att driva frågor om äldrevård, skola och invandring. Klassiska frågor där det finns tydliga åsikter beroende på om man tillhör ett höger- eller vänsterparti, har företräde i debatten.

– Dricksvattnet är inte en fråga du kan vinna politiska poäng på, säger Anna Bendz.

Politiker och tjänstemän ansvariga för dricksvattnet uppmuntras inte heller av det ointresse de upplever bland medborgarna. Det kan till och med minska deras incitament att ens lyfta frågor om dricksvattenförsörjningen till en högre politisk nivå.