Nya lagkrav på laddstationer i bostadshus

Nya regler om laddstationer kommer att införas i svensk lagstiftning. Foto: Eways

Nu införs ett krav på laddstationer i bostadshus och lokaler för att möjliggöra att hyresgäster kan använda och ladda sina elbilar och laddhybrider. Kravet på laddstationer bygger på ett krav från Europaparlamentet, kallad energiprestandadirektivet. Föreslaget är att kravet skall införas i svensk lagstiftning.

  • Vid nybyggnation av bostäder samt vid större renoveringar, med fler än tio parkeringsplatser, måste det finnas kanaler för elkablar, så kallat tomrör, till alla parkeringsplatser.
  • När det byggs nya parkeringar, eller görs stora renoveringar i annat fall än bostäder, till exempel kontor, parkeringsgarage eller köpcentrum, måste det finnas kanaler för elkablar, så kallat tomrör, till var femte parkeringsplats samt en fysisk laddstation.

Reglerna kommer att införas i svensk lagstiftning och då gäller minst en laddstation om det finns fler än 20 parkeringsplatser. Detta gäller alltså även om det inte är nybyggnation eller görs renoveringar i fastigheten.

Lagförslaget är nu ute på lagrådsremiss. Det innebär att förslaget har lämnats till Lagrådet för granskning. Lagrådet ser över lagförslaget så att förslaget inte strider mot någon lag. Därefter kommer förslaget att bearbetas av regeringen och sedan lämnas som en proposition till riksdagen.