Långforsens vattenkraftstation avvecklas

Flygbild över Långforsens vattenkraftstation. Foto: Jämtkraft

Jämtkrafts har beslutat att inte renovera Långforsens vattenkraftstation. Till grund för beslutet ligger den långvariga konflikten om kraftstationen.

– Det här beslutet handlar inte om den småskaliga vattenkraftens miljö- och samhällsnytta, det handlar om att bryta ett låst läge. Jämtkraft har försökt föra dialog och sökt lösningar med alla inblandade parter men läget är låst. Vi i styrelsen ser inte att vi kan komma fram till en konstruktiv lösning. Därför har vi fattat det här beslutet, säger Kerstin Arnemo styrelseordförande Jämtkraft.

Långforsen har i decennier väckt mycket känslor, både för och emot renovering. Konflikten trappades upp på 90-talet när Jämtkraft ville bygga ut stationen. Motståndet i bygden var stort och Jämtkraft fick avslag på utbyggnadsplanerna. Sedan dess har Jämtkraft förespråkat, och fått tillstånd för, en renovering med tillhörande faunapassage. De nuvarande renoveringsplanerna har också fått gehör hos många som bor och verkar i området.

– Oavsett vilket beslut styrelsen skulle ha fattat finns det de som blir besvikna eller missnöjda. Vårt fokus framåt är att visa att vattenkraft är ryggraden i det svenska energisystemet och att vattenkraften kan gå i hand i hand med såväl höga naturvärden som samhällsutveckling i stort, säger Erik Brandsma vd Jämtkraft.

Nu börjar en ny process där steg ett är att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för avveckling av kraftstationen. Hur lång tid det kommer att ta innan det blir någon synbar förändring på platsen beror bland annat på handläggningstid hos domstolen.