Jämtkraft förbereder försäljning av bredbandsnätet

Foto: sxc.hu

För att säkerställa snabb och säker utbyggnad av bredbandsnätet har Jämtkraft inlett förhandlingar om att sälja telekomnätet till IP-Only.

– Invånarna i våra ägarkommuner efterfrågar en snabb utbyggnad av bredband och bredbandstjänster, vi har inte samma möjligheter som IP-Only att svara upp mot det behov som finns, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.

Jämtkraft saknar de stordriftfördelar som behövs för att accelerera utbyggnaden och möta behoven i såväl tätort som landsbygd. Genom avtal med IP-Only kommer utbyggnadstakten för de kommande fem till sex åren att garanteras.

– Utbyggnaden av bredbandsnätet är en central fråga för regionen, och med IP-Only som ägare av bredbandsnätet så kommer vi att kunna svara upp mot den ökade efterfrågan som finns nu. Dels från privatpersoner och företag men också vi som offentlig aktör är i stort behov av en uppväxling av utbyggnaden av bredbandsnätet, säger AnnSofie Andersson kommunstyrelsens ordförande och även styrelseordförande i Jämtkraft.

Processen om försäljning har skett i nära dialog med de tre ägarkommunerna och ska föregås av MBL-förhandlingar innan slutligt godkännande av kommunfullmäktige i Östersund.

– Telecom handlar om it-infrastruktur och kommunikationstjänster, här är vi en liten aktör och det är inte heller vår kärnverksamhet. Vi ska fortsätta göra det vi är bra på, att producera och leverera förnybar el och värme, säger Anders Ericsson.