Lunds Tekniska Högskola får drygt 73 miljoner för att driva vattenprojekt

Ska skapa mer detaljerad förståelse av hydrologiska processer. Arkivbild

Att ta tillvara på vatten kommer att bli allt viktigare i framtiden, inte minst för ett välfungerande jordbruk. Vattenforskningsprojektet Wateragri, som koordineras från från EU:s Horizon 2020 i syfte att förbättra jordbruksvattenhanteringen under de kommande fyra åren.

– Tanken är att återinföra och förbättra hållbara lösningar för vattenhållning och att återvinna näringsämnen, för att möjliggöra en jordbruksproduktion som klarar både en växande befolkning och de utmaningar som klimatförändringarna för med sig, säger Miklas Scholz, professor i teknisk vattenresurslära vid LTH och koordinator för Wateragri.

I projektet eftersträvar man en djupare och mer detaljerad förståelse av de hydrologiska processer som formar de samlade vattenresurserna i Europa. Det handlar dels om att vidareutveckla traditionella dränerings- och bevattningslösningar, dels om att återskapa naturbaserade lösningar som våtmarker, bioinspirerade dräneringssystem och hållbara dammar som samlar upp vatten i syfte att bättre ta tillvara på både vatten och näringsämnen.

Det finns i dag en brist på ekonomiskt överkomliga och lättanvända tekniska lösningar för jordbruket som fungerar i praktiken. Nya tekniker måste testas för att vi ska kunna anpassa oss till klimatpåverkan och dess påverkan på ekosystemet, säger Miklas Scholz.

Tanken är att utvärdera de specifika behov av vatten och näringsbehov som finns inom lantbruksnäringen och utifrån detta utveckla en rad lättanvända tekniker, testa dessa på fältnivå och komma med förslag på hur man genomför detta på ett ekonomiskt hållbart sätt.