Gamla Kalixbron blir forskningsobjekt

Forskare vid Luleå tekniska universitet samlar in mätdata vid gamla Kalixbron. Foto: LTU

Före jul invigdes den nya E4-bron i Kalix. Den gamla bron över älven får ett andra liv – som forskningsobjekt vid Luleå tekniska universitet. Nu kommer specialinhyrd tung trafik köra i båda färdriktningar över den gamla E4-bron i Kalix, samtidigt som forskare vid Luleå tekniska universitet med hjälp av avancerad utrustning och mängder av sensorer samlar in mätdata.

– Vi kommer att undersöka och mäta den gamla brons kapacitet och möjliga brister för att öka förståelsen för vilka risker gamla broar kan utgöra, säger Gabriel Sas, professor i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.

Forskargruppen i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet har lång erfarenhet av forskning på broar. Forskning som ofta väcker ett stort intresse, då osäkerheten rörande äldre broars livslängd, kapacitet och säkerhet är en högaktuell fråga även internationellt.

– Vi har över 30 000 broar bara i Sverige, varav 800 av liknande typ som den gamla i Kalix. Kunskap om broars livslängd och lastkapacitet är avgörande för både miljöomställning och ekonomi, säger Gabriel Sas.

Den gamla bron kommer framöver att rivas och efter det kommer delar av den föras till det så kallade MCE-laboratoriet på Luleå tekniska universitet, där forskarna ska utföra ytterligare tester.