Nytt forskningscenter tar sig an marina utmaningar

Foto: Kristineberg Marine Research & Innovation Centre

Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Lysekils kommun bygger nu tillsammans en ny forsknings- och innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt. Med nära koppling till det västsvenska maritima klustret kommer centret att stärka möjligheterna att genomföra den nationella maritima strategin och att nå hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser.

Centret är fysiskt beläget på den anrika marina forskningsstationen Kristineberg, väster om Fiskebäckskil som idag drivs av Göteborgs universitet. Genom det nya samarbetet öppnas stationen upp för nya aktörer och kommer att erbjuda avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demonstrationsmiljöer. Kristineberg som mötesplats ska: Initiera, driva och samordna forsknings- och innovationsprojekt, stödja entreprenörskap och företagsutveckling samt erbjuda testbäddar och avancerad marin infrastruktur.