Arkeologiska fynd försenar utbyggnad av vattenledning

Vattentillgången i södra delarna av Båstads kommun försenas av arkeologi. Foto: NSVA

Det dröjer cirka två år till innan vattenbristen under sommarmånaderna i de södra delarna av Båstads kommun kan lösas. Det är den arkeologiskt intressanta marken som ledningarna ska dras på som först behöver undersökas ytterligare för fornlämningar.

Under hösten 2019 genomfördes Arkeologisk utredning steg 2 på delar av sträckan där ledningsdragningen ska gå. Sökschakt med grävmaskin gjordes för att kunna få en uppfattning om fornlämningar kan finnas som behöver vidare hantering.

– Utredningen visade att det är högintressant arkeologisk mark så nästkommande steg är en arkeologisk förundersökning. Det betyder att inkopplingen av dricksvatten dröjer till våren 2022 i stället för våren 2021, säger Cecilia Lychou, projektledare, på NSVA.

Projektet omfattar en utbyggnad av ledningsnätet i Båstads kommun för att ta emot och distribuera vatten från Sydvatten till de södra delarna av kommunen. Anslutningen till Sydvatten kommer att göras etappvis. I första steget byggs en överföringsledning mellan Grevie Kyrkby och Rammsjö för att ansluta bland annat Torekov. Åtgärder därefter är under utredning där Grevie och Förslöv planeras vara näst på tur att förbereda för anslutning, och därefter Västra Karup.