Kritiskt för vattenförsörjningen i Torekov

NSVA inför bevattningsförbud i Båstads kommun. Foto: NSVA

Nu inför NSVA bevattningsförbud i Båstads kommun med omedelbar verkan. Situationen är mycket allvarlig och Båstads kommun riskerar att bli utan vatten om inte förbrukningen minskar. Läget är mest kritiskt i Torekov med omnejd, men även i Båstad är läget allvarligt.

– Vi kan inte nog betona hur viktigt det är att produktionen av dricksvatten är högre än förbrukningen, annars riskerar dricksvattnet att helt ta slut i täkterna. Alla måste dra sitt strå till stacken och respektera bevattningsförbudet, säger Jonas Håkansson, chef avdelningen Dricksvatten på NSVA.

Under bevattningsförbudet gäller att kommunalt dricksvatten får endast användas till personlig hygien, mat och dryck.