Train Alliance tar in 50 miljoner kronor från Spiltan

Ser ökat behov av tågunderhåll. Arkivbild

Allt fler vill åka tåg och ökad miljömedvetenhet fortsätter driva på efterfrågan. Det ökar i sin tur behovet av tågunderhåll. Train Alliance är ett bolag som tidigt identifierat de behov av bland annat moderna tågdepåer som detta medför. Bolaget har därför i god tid investerat i strategiskt belägen mark där sådan infrastruktur kan byggas. Investmentbolaget Spiltan har följt bolaget under fem års tid och investerat i Train Alliance vid ett flertal tillfällen.

– Train Alliance är ett hållbart och lönsamt bolag med stora strategiskt belägna marktillgångar i anslutning till svenska järnvägar, säger Per H Börjesson, vd för Investment Spiltan.

– När bolaget utvecklar marken och gör den ”järnvägsklar” ökar den kraftigt i värde. Vi investerade i Train Alliance för första gången via Alternativa Listan 2015 och Pepins 2016. Sedan dess har vi successivt utökat vårt innehav. Markinvesteringar är en realtillgång som gynnas av en långsiktig investerarhorisont. För att citera Mark Twain: ”Köp land, det tillverkas inte längre.”

Investmentbolaget Spiltan är en av ankarinvesterarna i den nyemission om 250 miljoner kr som Train Alliance genomför inför sin listning på Nasdaq First North. Teckningskursen i nyemissionen är 50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på bolagets aktier om cirka 486 miljoner kronor före erbjudandet.