Norconsult jobbar för hållbara hav

Hållbara hav i sikte. Arkivbild

Norconsult har anlitats som planeringsstöd och redaktör för Sveriges första havsplaner, som ska säkerställa en hållbar och effektiv användning av våra hav. Nu har förslaget överlämnats till regeringen.

 Under 2018 och 2019 arbetade Norconsult med förslaget till Sveriges första havsplaner på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Arbetet innebar bland annat sammanställning av underlag från sakkunniga, textbearbetning och layout, där samhällsplaneraren Sonja Pettersson var en av dem som ingick i projektgruppen.

– Det har varit ett intensivt och roligt uppdrag att jobba med, berättar Sonja. Under våren 2019 var förslaget ute på granskning, som var det sista steget att hämta in synpunkter från berörda intressenter, myndigheter och organisationer. I december kunde vi äntligen skicka det bearbetade förslaget till regeringen, fortsätter hon.

Syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling för haven. Planerna ska visa statens samlade syn på hur havet ska användas och förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.

– Under hösten 2019 har vi jobbat på att förtydliga helheten, och det ska bli spännande att se hur regeringen väljer att gå vidare med förslaget, säger Sonja.