Projekttävling för Västlänkens station Haga

Nu kan man se tävlingsförslagen för gestaltningen av stadsrummet vid station Haga i Göteborg. Visionsbild: Göteborgs Stad

I våras bjöd Göteborgs Stad in arkitektteam till en projekttävling för stadsrummet vid Västlänkens station Haga. Station Haga är en del av Västlänken som började byggas sommaren 2018. Tävlingens syfte är att få fram ett gestaltningsförslag med ett tydligt helhetsgrepp och hög kvalitet på gestaltning av stadsrummet runt station Haga. Tävlingen arrangeras i samarbete med Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter.

De fem tävlingsförslagen visas upp på Göteborgs Stadsmuseum under perioden 15-29 januari 2020.  Det vinnande förslaget offentliggörs av juryn i februari 2020. Vem som står bakom respektive tävlingsförslag är hemligt fram till dess, även för juryn.

Kommunfullmäktige i Göteborg har fastställt detaljplanen för området samt tillhörande genomförandebeslut för stadsutveckling. I det senare ingår ett beslut om att investera 660 miljoner kronor i utvecklingen av området.