Utredningen om fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör färdigställs under året

Planerna på H-H-förbindelserna aktuella. Grafik: HH-gruppen, Trafikverket

Tunnel för persontåg och för vägtrafik mellan Helsingborg och Helsingör aktualiseras. Enligt Sydsvenska handelskammarens vd Stephan Müchler är det troligt att beslut om denna förbindelse fattas när det syns att Fehmarn-Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark börjat byggas om några år. Den ska stå klar år 2028. Detta rapporterar DN.

Han pekar på fördelen att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör potentiellt har många resenärer. Dessutom på att projektet skulle lånefinansieras med statsgaranti, men inte belasta statsbudgeten eftersom det är brukarnas avgifter – precis som på Öresundsbron – som beräknas återbetala investeringen på 24 år. 

Från beslut om utbyggnad och finansiering beräknas det först ta sju år att planera projektet och därefter minst åtta år att bygga det, vilket i så fall skulle betyda att förbindelsen tidigast står klar år 2035.