Positivt i Helsingör till fast HH-förbindelse

En fast förbindelse till Helsingborg är åter prioriterad i den samarbetsstrategi som Helsingörs byråd har antagit.

Under kvällen den 28 januari antog Helsingörs byråd, motsvarigheten till kommunfullmäktige, en strategi som ska vara vägledande för samarbetet mellan Helsingborg och Helsingör till 2016. I den framgår tydligt att HH-förbindelsen är fortsatt prioriterad.  

– Beslutet i Helsingör skingrar orosmolnen som blåste upp i samband med de Konservatives negativa signaler i december. Nu verkar den breda politiska förankringen för en HH-förbindelse vara tillbaka igen, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. 

– Det är valår i Danmark och styrkan i retoriken brukar då stegras i alla läger. Gårdagens beslut är i alla fall ett gott tecken på att den grundläggande samsynen består mellan våra städer, säger Mikael Skoog (S), kommunstyrelsens vice ordförande. 

Samarbetsstrategin som Helsingör nu beslutat att gå vidare med kommer också att behandlas av Helsingborgs kommunfullmäktige under våren. Utöver en fast förbindelse rymmer den målsättningar om samarbete inom stadsutveckling, miljö, kultur och arbetsmarknad.

Helsingborg och Helsingör har samarbetat formellt sedan 1995. Syftet är tillväxt och goda levnadsvillkor för medborgarna i de båda städerna och den norra delen av Öresundsregionen. Visionen är en sammanhängande stad år 2035. Namnet på den aktuella samarbetsstrategin är ”En sammanbunden stad 2035 - strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg”.