Produktionen av elväg i Visby startar

Elvägen Smartroad Gotland är ett treårigt demonstrationsprojekt. Foto: Eitech

Förväntan och stämningen var elektrisk när vägarbetet startades för världens första trådlösa smartroad på Gotland utanför Visby. Eitech, som bidrar med sin kompetens i form av kvalitetssäkring och installation av eltekniken i projektet, var självklart på plats för att bevittna det historiska ögonblicket.

Det är häftigt att projektet nu går in i ett nytt skede när produktionen i Visby startar på allvar, berättar Tomas Lindsbro som är enhetschef för projekt inom Eitech. Fram till denna tidpunkt har Eitechs fokus varit att säkerställa att tekniken, som ger unika möjligheter att minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken, följer svenska regler och riktlinjer enligt elsäkerhet och samtidigt tillgodoser de funktionskrav som finns i den nya anläggningen.

Smartroad Gotland är ett treårigt demonstrationsprojekt med stöd från Trafikverket och som byggs i olika faser. Den färdiga elvägen blir 4,1 kilometer mellan centrala Visby och flygplatsen, varav 1,6 kilometer blir elektrifierad i tre segment. Den första fasen påbörjades idag och avser en teststräcka, där den tekniska utrustningen bestående av bland annat spolar och kablage för kraftförsörjning placerats i den uppfrästa vägbanan för att sedan asfalteras igen.

Ambitionsnivån i projektet är hög. Anläggningsarbetena fortsätter i vår, och nästa höst ska den slutgiltiga vägen mellan Swedavias flygplats på Gotland och centrala Visby vara färdigställd. Elektriska fordon som laddas trådlöst när de kör på vägen börjar dock testas redan i början av nästa år.

Källa: Voltimum