Ny laddningsinfrastruktur för nästa generations elbussar i Örebro

Eitech installerar ny laddningsinfrastruktur i den befintliga bussdepån i Bettorp. Foto: Eitech

Svealandstrafiken uppdaterar sin fordonsflotta med totalt 23 eldrivna högkapacitetsbussar, vilket skapar behov av en ny laddningsinfrastruktur i den befintliga bussdepån i Bettorp i Örebro. Ett uppdrag som Eitech nu tar sig an i form av leverans och installation av en ny elförsörjning. Investeringen i en ny fordonsflotta och en ny laddningsinfrastruktur är en viktig del i Region Örebro läns och Örebro kommuns fortsatta utveckling av ett modernt och hållbart system för kollektivtrafik – BRT, Bus Rapid Transit.

– Uppdraget är ett gott bevis på att vår specialistkompetens inom elteknik, i detta fall inom kraft- och gröna installationer, har ett gott renommé. Det ger även positiv energi till våra medarbetare som återigen får vara med och bidra till energiomställningen lokalt och samtidigt leverera hjärtat i ett BRT-projekt, säger Johannes Fyrpil, Eitechs enhetschef i Örebro.

Eitechs uppdrag avser en totalentreprenad och omfattar konstruktion, leverans, installation, provning och driftsättning av bland annat en mottagningsstation, två nätstationer, sex likriktarskåp, ett 40-tal 150 kW laddare samt ytterligare teknisk utrustning som exempelvis hjälpkraft- och stationsstyrsystem.

Hela projektet byggs på området i Bettorp som ligger i nordöstra delen av Örebro och där den befintliga bussdepån är placerad. Projektering och konstruktionsarbetet är redan påbörjat och den nya laddningsinfrastrukturen ska vara färdigställd i sin helhet december 2023.