Bygger världens första trådlösa elväg för transportfordon

Smartroad Gotland påbörjar idag installationsarbetet för trådlös elväg. Foto: Smartroad Gotland

Smartroad Gotland påbörjar idag installationsarbetet för första sektionen av världens första trådlösa elväg för lastbilar och bussar på allmän väg. Elvägar möjliggör överföring av elektrisk energi från vägen till fordonet under drift. Tekniken har stor potential att minska klimatpåverkan från transportsektorn samt att öka energieffektiviteten och samtidigt minska behovet av batterier. Smartroad Gotland stöds och finansieras av Trafikverket och leds av ElectReon AB, ett dotterbolag till Israeliska ElectReon Wireless. Projektets mål är att visa att tekniken är redo för kommersialisering och förse beslutsfattare med kunskapsunderlag inför en potentiell storskalig implementering.

Trådlös elvägsteknik baseras på kopparspolar som installeras under vägbanan. Dessa överför energi till en mottagare som kan monteras på alla typer av elektriska fordon såsom lastbilar, bussar och personbilar, vilket möjliggör laddning under färd och därmed minimal batterianvändning.

Installationsarbetet är enkelt: ett 10 cm djupt schakt fräses i mitten av vägbanan, vari kopparspolar ingjutna i gummi placeras, därefter asfalteras vägen om. Under installationsarbetet på Gotland deltar representanter från flera länder för att utvärdera processen inför framtida projekt.

Smartroad Gotland påbörjar driften av den trådlösa elvägen i början av 2020, med en elektrisk dragbil med trailer. Innan sommaren kommer vägen också att förse en elektrisk buss med laddning. Under det treåriga projektet kommer systemets prestanda och användarupplevelse att utvärderas tillsammans med RISE Research Institute of Sweden.

ElectReon har utvecklat en unik teknisk design med hög verkningsgrad, lämplig för såväl dynamisk och statisk laddning. Systemet omfattar också ett kommunikationssystem som i realtid säkerställer säkerhet, tillträde och energimätning. Systemet är även förberett för att stödja autonoma fordon. Således tillhandahåller tekniken ett smart och kostnadseffektivt sätt att elektrifiera vägtransporter utan någon visuell påverkan av vägmiljön, mekanisk kontakt eller omfattande underhållsbehov.

– Dagens arbete utgör en viktig milstolpe, baserat på grundliga förberedelser och ett målinriktat team. En förberedande installationsövning genomfördes på ElectReons anläggning i Israel för en månad sedan för att utbilda teamet inför den första installationen på allmän väg. Jag är glad att allt löper enligt plan och att vi nu är redo för svenskt klimat och svenska förutsättningar.”