Helsingforsregionens Trafik vill ha en ny järnvägsdepå så snabbt som möjligt

Helsingforsregionens nuvarande tågdepå i Ilmala. Foto: Rakennuspartio

Ett beslut om placeringen av järnvägsdepån i huvudstadsregionen borde tas så snabbt som möjligt. Det är beskedet från styrelsen i Helsingforsregionens Trafik, skriver dagstidningen HBL.

Styrelsen för Helsingforsregionens Trafik sammanträdde nyligen för att dryfta frågan om var en framtida järnvägsdepå borde placeras när kapaciteten på den enda befintliga depån i Ilmala inte räcker till. Kollektivtrafikföretaget HRT planerar att köpa flera tåg och det ställer krav på att bygga fler depåer.

Trafikledsverket utreder platsen för en depå i Kervo, Esbo, Kyrkslätt och Vanda. Utredningen är klar i februari 2020. Intresset för en depå har varit svalt hos kommunerna, som hellre vill reservera möjliga fria ytor för bostadsbyggande.

Kristian Rehnström (Svenska Folkpartiet i Finland) representerar Vanda i HRT:s styrelse. I början av oktober skrev han en insändare i HBL där han underströk vikten av att bygga en depå snabbt.

– Jag förstår inte oviljan i kommunerna. Erbjuds det en investering i en kommun för flera miljoner euro så borde det väcka intresse. Det här är en känslosam fråga, vilket har kommit fram på invånarkvällar där frågan dryftats. Jag anser att kommunerna måste ta ett ansvar. Utan fler tåg har vi ett besvärligt läge för kollektivtrafiken.

Rehnström konstaterar att det på längre sikt inte bara behövs en depå i regionen.