Åbo bygger två spårvagnslinjer

Åbo kalkylerar med att staten ska stå för 30 procent av byggkostnaderna, precis som i Helsingfors, Tammerfors och Vanda. Foto: Åbo stad

För en beräknad kostnad av 284 miljoner euro byggs två linjer, en mellan Salutorget och Kråkkärret, en annan mellan Salutorget och passagerarhamnen.

Det innebär att spårvägslinjen till Reso som presenterades ifjol nu lagts på is. Samma gäller för en linje till St Karins, men enligt stadsdirektör Minna Arve är det möjligt att grannkommunerna hakar på i en andra utbyggnadsfas.

Åbo stad räknar med att få tillbaka en stor del av de investerade pengarna. Förhoppningen är att en spårväg ökar på attraktionskraften och bidrar med både inflyttning och ny företagsverksamhet.

Något avtal finns tillsvidare inte, men Åbo kalkylerar med att staten ska stå för 30 procent av byggkostnaderna, precis som i Helsingfors, Tammerfors och Vanda.

Om allt går vägen tar byggandet vid om fyra år och de första spårvagnarna är i trafik år 2029.