650 ton tung tvärbalk på väg mot Göteborg

Brodel som ska monteras med millimeterprecision. Foto: Göteborgs stad

De 42 sidospannen till Hisingsbron ligger sedan några veckor redo i projektets arbetsområde i väntan på montering. Efter flera höststormar i Biscayabukten är nu den tredje leveransen av stål till slut på väg från Spanien till Göteborg. Den här gången är det bara en enda del som kommer, en 650 ton tung tvärbalk som ska monteras med millimeterprecision. Den stora och tunga tvärbalken rymmer tre rum och är den första stålkonstruktionen som ska monteras på den nya bron över Göta älv. Det är nu som Hisingsbron kommer att börja växa fram över vattnet.

– Det här är en spännande vecka för oss som jobbar i projektet och en historisk vecka för Göteborg. Nu kan vi öka tempot i projektet och låta stadens nya landmärke växa fram, säger Susanne Wiberg, trafikkontorets projektledare för byggnationen av Hisingsbron.

Fartyget beräknas lägga till i Frihamnen på torsdag morgon och klockan nio morgonen därpå passerar det genom Götaälvbron. Vid passagen stängs hela Götaälvbron av för trafik i omkring 15 minuter. 

– Det är väldigt små marginaler, så det är en säkerhetsåtgärd. Det är bara 20 centimeter mellan fartygets reling och Götaälvbrons ledverk på varje sida, så om fartyget hade varit lite bredare hade det inte kunnat passera. Vi har fått tag på ett fartyg som är tillräckligt stort för lasten och samtidigt tillräckligt litet för att kunna passera genom Götaälvbron, säger Susanne Wiberg.

När marginalerna är så små gäller det att förhållandena är så optimala som möjligt.

– Vi vill göra passagen när det är dagsljus. Om det är tät dimma eller mycket vind får vi avvakta tills väderförhållandena blir bättre, berättar Susanne Wiberg.

Farleden stängs av för all sjötrafik, även fritidsbåtar, i tre dagar. Förtöjningslinor till fartyget som transporterar tvärbalken kommer att spännas tvärs över farleden och det innebär att ingen trafik kan passera på älven.