Bråtebäckens industriområde fullt utbyggt

11 företag kommer inom kort etablera sig på platsen. Foto: Karlstads kommun

Nu är Bråtebäckens industriområde fullt utbyggt. Läget intill E18 har medfört stort intresse av tomterna. På nästan all mark har företag etablerat sig eller reserverat ytan. På torsdag inviger kommunen området.

Bråtebäcken är ett flexibelt område med varierande fastighetsstorlekar där det även är möjligt att etablera tung, störande och utrymmeskrävande verksamhet. 2013 byggdes den första etappen, nu är området fullt utbyggt och 11 företag har eller kommer inom kort etablera sig på platsen.

På invigningen närvarar ordförande i teknik- och fastighetsnämnden Henrik Lander (C) och Frida Pettersson (C) kommunalråd. Även några av de etablerade företagen kommer vara på plats tillsammans med kommunens projektledare Emma Rönnbäck.