Svartåfors vattenkraftverk renoveras

Vattennivån om inte sjön Mjölorpesjön kommer tillfälligt sänkas med 5 meter. Foto: Tekniska verken i Linköping

Svartåfors vattenkraftverk vid Mjölorpesjön i Linköping är i behov av renovering. Renoveringsarbetet görs för att undvika framtida driftstörningar och för att säkra leveransen av förnybar el från vattenkraftverket.

Under arbetets gång måste vattennivån i Mjölorpesjön tillfälligt sänkas med cirka 5 meter, vilket är den naturliga vattennivån om inte sjön hade varit reglerad. Sänkningen sker långsamt så att fiskar och musslor hinner följa med vattnet.

Arbetet innebär också att övergångsbron vid vattenkraftstationen i Svartåfors behöver stängas av under hela byggtiden.