Svevia bygger bro över kanal i Bergeforsen

Foto: Patrick Trädgårdh

Svevia har fått i uppdrag att bygga en vägbro för väg 331 mellan Timrå och Strömsund. Bron kommer att gå över en kanal som byggs vid Bergeforsens kraftstation.

– Utloppskanalen byggs eftersom Bergeforsens kraftstation får ett nytt utskov. Kanalen skär rakt igenom väg 331 och därför behövs det en bro, säger Öivind Peterson, arbetschef på Svevia.

Ett utskov är en säkerhetsåtgärd för att på ett kontrollerat sätt släppa ut vatten från en damm och är en del i de säkerhetshöjande åtgärder som Vattenfall genomför vid Bergeforsen.

– Uppdraget utförs som en utförande entreprenad med konstruktionsansvar, vilket betyder att det är Svevia som på Vattenfalls uppdrag både tar fram konstruktionen för bron och bygger den. Vi har redan startat arbetet med att fram handlingar för konstruktionen och kommer att påbörja vårt bygge i augusti. Bron planeras vara färdigställd i oktober 2013.

Bergeforsens kraftstation finns i Indalsälven och togs i drift 1955. Vattenfall investerar i utbyggnaden av Bergeforsen för att förlänga vattenkraftverkets livslängd och för att förstärka skyddet vid extrema väderförhållanden.

– Det kommer att öka anläggningens verkningsgrad och effekt och förbättra miljöegenskaperna, säger Mikael Berg, project manager vid Vattenfall.

Kraftverket ägs gemensamt av Vattenfall (60 procent) och E.ON (40 procent) och förser 147000 hushåll med elektricitet.