Viking Supply Ships beställer två nya underhållsfartyg

De två nya fartygen är avancerade Platform Supply Vessels. Foto: Viking Supply Ships

Viking Supply Ships har i partnerskap med fonder som förvaltas av Borealis Maritime ingått kontrakt om att köpa två fartyg som är under nybyggnation. Koncernen har av Borealis Maritime, i tillägg till delägarskapet, tilldelats fullt operationellt och kommersiellt management på fartygen.

De två nya fartygen är avancerade Platform Supply Vessels, PSV med Wärtsilä VS 4411 DF Design, och kommer att färdigställdas av Remontowa Shipbuilding S.A. i Gdansk, Polen. Leverans från varvet beräknas ske i Q4 2020 respektive Q1 2021.

Fartygen kommer att vara miljövänliga med möjlighet till ”dual-fuel”, vilket innebär att de kan framdrivas antingen med LNG eller MGO. Dessutom kommer fartygen även att vara utrustade med batteripaket vilket är en teknik som ytterligare kommer att reducera bränsleförbrukning och utsläpp. Fartygen kommer att komplettera den befintliga fartygsflottan, och ytterligare stärka koncernens förmåga att tillhandahålla tjänster där det råder svåra väderförhållanden.