Växjö Energi förstärker fjärrvärmenätet

Växjö Energi bygger ut fjärrvärmenätet. Foto: Växjö Energi

Med anledning av ett grävarbete för att förstärka fjärrvärmenätet kommer Söderleden, på sträckan mellan Södra Järnvägsgatan och Södra Allérondellen i Växsjö stängas av mellanden 19:e oktober till den 20:e oktober. Skyltar för omledning finns i anslutning till Söderleden.

Arbetet utförs av Växjö Energi för att förstärka fjärrvärmenätet och säkerställa morgondagens behov av fjärrvärme till ett växande Växjö. I samband med arbetet bygger Växjö kommun en snabbcykelväg på sträckan. Arbetet pågår under hösten och vintern 2019.