Gävle och Sandviken kopplar ihop fjärrvärmenätet

Bygger fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken. Foto: Gävle Energi

Ett unikt projekt pågår för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle. Den 23 km långa fjärrvärmeledningen etableras av Gävle Energi i samverkan med Sandviken Energi. Genom att binda samman kommunernas ledningar får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från 100 procent förnybara energikällor.

Projektet innebär att koldioxidutsläppen minskar med cirka 46 000 ton per år genom att fasa ut fossila bränslen. Projektet möjliggörs genom ett investeringsstöd från Klimatklivet, Naturvårdsverkets satsning på investeringar som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Förutom minskad påverkan på miljön innebär projektet också färre transporter i regionen, minskade utsläpp till luft och vatten samt en ökad lokal elproduktion.

Genom att binda samman kommunernas fjärrvärmenät används Gävles överskott av värme för att värma även Sandvikens fjärrvärmenät. Idag produceras Sandvikens fjärrvärme i värmeverket i Björksätra där man använder bland annat torv, vilket är ett fossilt bränsle. Gävles fjärrvärme kommer från 100% förnybara energikällor som exempelvis restvärme från industrin.