Göteborg behöver skyddas från översvämningar med portar i älvmynningen

Bilden är från översvämningen i Kållered hösten 2006. Foto: David Nyrén

Göteborg är sårbart för kraftig nederbörd och höga vattenstånd i havet och Göta älv. Utredningar som staden har gjort visar att stora investeringar är nödvändiga för att skydda viktig infrastruktur från skyfall, extrema väderhändelser som väntas bli allt vanligare i ett varmare klimat. Det rapporterar DN.

Men att bygga portar i älvmynningen är ett gigantiskt – och mycket dyrt – projekt. Enligt preliminära beräkningar kan kostnaden för stormbarriärer uppgå till 15 miljarder kronor.

– Jag anser att staten borde finansiera det här delvis. Att man gör det tillsammans med kommunen och att man undersöker hur man kan göra det på ett bra sätt, säger Anna Sibinska, miljöpartistisk riksdagsledamot från Göteborg till tidningen.

– Det är egentligen tre delar i det här. Dels portar i Göta älv, dels i Nordre älv för att skydda från vatten bakvägen. Men sedan behövs egentligen en tredje i Välenviken i sydväst för att skydda Järnbrottsmotet, säger Ulf Moback är klimatstrateg och landskapsarkitekt, anställd av stadsbyggnadskontoret i Göteborg..

De barriärer som föreslås i förstudien från Göteborgs stad skulle skydda inte bara staden utan även det statliga väg- och järnvägsnätet.

.