Ny nordisk satsning på elflyg

Nordisk satsning för att driva på utvecklingen av elflyg, Bild: Heart Aerospace

Nu lanseras en nordisk satsning för att driva på utvecklingen av elflyg. Finansierat av Nordic Innovation, en organisation under Nordiska ministerrådet, skapas en plattform där nordiska aktörer samlas.

– Vi ska vara ett nordiskt nätverk som arbetar brett, med både infrastruktur, industrifrågor och nya affärsmodeller, säger Maria Fiskerud, projektledare för The Nordic Network for Electric Aviation, NEA.

Nätverket NEA ska organisera workshops och andra evenemang för att bygga kunskap och relationer i Norden. I nuläget har nätverket elva medlemmar (Air Greenland, Avinor, Braathens Regional Airlines, El-fly AS, Finnair, Heart Aerospace, Iceland Air, NISA (Nordic Innovation Sustainable Aviation), RISE, SAS och Swedavia). Det finns fyra fokusområden med tydliga målsättningar för att driva på framväxten av elflyg.

Det arbetas mycket på nationell nivå för att kunna etablera elflyg.  Målsättningen för NEA är att koordinera detta arbete för att skapa en gemensam standard.

De nordiska länderna har en betydande flygplatsinfrastruktur som kan förbinda regioner men det nuvarande trafikflödet är centraliserat till de nordiska huvudstäderna. Med elektrifiering förväntas kostnaderna för köp, drift och underhåll av flygplan sjunka avsevärt, vilket öppnar upp för nya affärsmodeller för regional punkt-till-punkt-anslutning mellan fler regioner i de nordiska länderna.

Det finns hundratals elflygplansprojekt över hela världen, men där saknas ofta utmaningarna som nordiska väderförhållanden ger. Till exempel batteriets termiska hantering i kallt klimat. En annan utmaning är de korta landningsbanorna på regionala flygfält. Korta banor kräver i allmänhet propellerplan med hög vinge och de är känsliga för isbildning.

Nordiska regeringar och flygbolag ligger i spets i övergången till hållbara flygresor. Europa och resten av världen vänder sig i hög grad mot de nordiska länderna för att visa vägen.