Återkommande strider kring kraftledningsbyggen

Energimarknadsinspektionen beslutade häromdagen att säga nej till en 18 mil lång kraftledning i sydöstra Sverige. Arkivbild

Energimarknadsinspektionen beslutade häromdagen att säga nej till en 18 mil lång kraftledning i sydöstra Sverige. Det var en stor seger för några hundra berörda skogsägare och för deras skogsägarförening Södra. Strider kring kraftledningar kommer att bli ett återkommande ämne under de närmaste åren och jag är övertygad om att de som utreder framtidens elförsörjning kraftigt underskattar problemen kring kraftöverföring. Det är, kort sagt, inte lätt att bygga kraftledningar. Och det tar tid.

Det är lätt att ställa upp siffror i utredningar när man sitter framför datorn. Man kan utgå från idealiska ledtider och kostnader för kraftledningar, och man förutsätter att allt ska gå enligt plan. Man antar att det tar ett visst antal år, och att jobbet kan göras för en viss kostnad. Det blir, kort sagt, skrivbordsprodukter. Men så småningom sätter verkligheten och plantvisterna in. Överklaganden och kompletterande utredningar ger förseningar. Det ledningsbygge som skulle ta fem eller åtta år visar sig ta femton år eller mer.

Både Energimyndighetens rapport om 100 procent förnybart elsystem och underlaget till Färdplanen för fossilfri el räknar med att det måste byggas mycket kraftledningar under de närmaste årtiondena när ytterligare stora mängder vindkraften byggs ut, kärnkraft läggs ner och kraftvärmen hålls på sparlåga. De nya vindkraftverken hamnar främst i Norrland, och allra mest i norra Norrland. Eftersom de är en avreglerad elmarknad och har övergett alla ambitioner att styra utvecklingen med någon typ av samordnad planering kommer Svenska kraftnät och de regionala elbolagen att tvingas bygga om nätet ”i efterhand”. Omfattande ny överföringskapacitet måste skapas mellan norr och söder.

För att kunna hantera de ökade svängningarna i produktionen, orsakade av den höga andelen vindkraft, är det också bra om man kan förstärka förbindelserna med grannländerna. Dessutom är det många som vill ansluta havsvindparker.

Kostnaden för de omfattande förstärkningarna av stamnätet kommer att läggas på oss alla konsumenter genom ökade fasta avgifter, både för företag och enskilda. En stor del av miljökostnaden kommer att vältras över på markägare som förlorar produktiv skogsmark.

Svenska kraftnät har ansökt om att bygga 18 mil ny 400kV-ledning mellan Ekhyddan i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk via Nybro till Hemsjö i västra Blekinge.

Både kommuner och hundratals markägare har protesterat mot planerna och nu fick de alltså rätt i sin kritik av Energimarknadsinspektionen. Men frågan går vidare till regeringen, och det är nog sannolikt att de som protesterar till slut kommer att bli överkörda.